309 311 313 314 316 320 321 322 324 325 326 328 329

W jakich okolicznościach szlachta zdobywała kolejne przywileje 

Rozwiązanie: