298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 311 313 314 316 319 320

Podaj style, w jakich wykonano kaplicę zamkową w Lublinie oraz zdobiące ją freski 

Rozwiązanie: