289 290 292 294 295 296 298 299 301 302 303 304 305 306 307 309 311

Wyjaśnij, za co Jan Pakosławicz ze Stróżysk otrzymał nadanie na Rusi 

Rozwiązanie: