288 289 290 292 294 295 296 298 300 301 302 303 304 305 306 307 309

Wymień kierunki, w których zostało powiększone Królestwo Polskie pod rządami Kazimierza Wielkiego 

Rozwiązanie: