287 288 289 290 292 294 295 296 299 300 301 302 303 304 305 306 307 309

Odszukaj informację, kiedy Górny i Dolny Śląsk zostały ponownie przyłączone do Polski 

Rozwiązanie: