285 287 288 289 290 292 294 295 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307

Wymień czynniki, które sprawiły, że u schyłku XIII w. podjęto starania w celu zjednoczenia ziem polskich 

Rozwiązanie: