285 287 288 289 290 292 294 296 298 299 300 301 302 303 304 305 306

Oceń, czy misja biskupa Gerwarda zakończyła się sukcesem 

Rozwiązanie: