285 287 288 289 290 292 295 296 298 299 300 301 302 303 304 305

Wymień dzielnice Polski, które wchodziły w skład Królestwa Polskiego w 1320r.

Rozwiązanie: