282 285 287 288 289 290 294 295 296 298 299 300 301 302 303

Wymień ziemie polskie, które w latach 1300-1305 znajdowały się we władaniu Wacława II

Rozwiązanie: