277 278 279 282 285 287 289 290 292 294 295 296 298 299

Jaskie cechy powinna mieć osoba wyznaczona na zasadźcę 

Rozwiązanie: