275 277 278 279 282 287 288 289 290 292 294 295 296

Wymień ziemie polski, które znalazły się pod panowaniem Henryków śląskich

Rozwiązanie: