266 267 270 271 273 275 278 279 282 285 287 288

Przedstaw najważniejsze różnice pomiędzy świątynią gotycką a romańską 

Rozwiązanie: