259 261 262 264 266 267 271 273 275 277 278 279

Wymień dzisiejsze kraje europejskie, których tereny zostały podporządkowane przez Turcję 

Rozwiązanie: