256 257 259 261 262 264 266 270 271 273 275 277 278

Odszukaj inne przykłady motywów tańca śmierci w kulturze europejskiej niż te wskazane w tekście i na ilustracjach 

Rozwiązanie: