255 256 257 259 261 262 264 267 270 271 273 275 277

Dlaczego Joanna d'Arc zyskała przydomek “Dziewica Orleańska” 

Rozwiązanie: