253 254 255 256 257 259 261 262 266 267 270 271 273 275

Wyjaśnij, jakie były okoliczności i przyczyny powstania ruchów żądających ubóstwa w Kościele.

Rozwiązanie: