250 253 254 255 256 257 259 262 264 266 267 270 271

Wymień części Europy, w których w późnym średniowieczu chrześcijaństwo nie było religią dominującą 

Rozwiązanie: