249 250 253 254 255 256 257 261 262 264 266 267 270

Wyjaśnij, w jaki sposób budowle klasztorne ułatwiały zakonnikom tworzenie wspólnoty 

Rozwiązanie: