243 244 245 246 247 249 250 254 255 256 257 259 261 262 264

Wskaż elementy miasta, które miały zapewniać bezpieczeństwo jego mieszkańcom 

Rozwiązanie: