239 241 243 244 245 246 247 249 253 254 255 256 257 259 261

Jakie rozwiązania przyczyniały się do wzrostu poczucia równości wśród mieszkańców wsi? 

Rozwiązanie: