235 236 237 239 241 243 244 245 247 249 250 253 254 255 256 257

Wymień kraje europejskie, które zostały zaatakowane przez Mongołów

Rozwiązanie: