232 233 235 236 237 239 241 244 245 246 247 249 250 253 254

Podaj, jakich działań chciał uniknąć Czyngis-chan przed zakończeniem walki. Oceń, dlaczego mogły być one niepożądane 

Rozwiązanie: