230 231 232 233 235 236 237 239 243 244 245 246 247 249 250

Wyjaśnij, w jaki sposób w zamku Krak des Chevaliers łączą się wypływy architektury europejskiej ze sztuką budownictwa Bliskiego Wschodu 

Rozwiązanie: