218 219 221 224 229 230 231 232 233 235 236 237 239

Odszukaj informacje o innych znanych kobietach żyjących w średniowieczu i ich osiągnięciach 

Rozwiązanie: