213 214 215 216 218 219 221 228 229 230 231 232 233 235

Podaj, jakie ludy zamieszkiwały przed Słowianami ziemie polskie

Rozwiązanie: