200 201 203 204 205 207 208 209 211 213 214 215 216 218 219 221

Wskaż krainę, która w latach 30. XI w. usamodzielniła się i za Kazimierza Odnowiciela nie została ponownie przyłączona do Polski 

Rozwiązanie: