198 200 201 203 204 205 207 208 210 211 213 214 215 216 218 219

Jak poddani pierwszych Piastów odnosili się do chrystianizacji 

Rozwiązanie: