197 198 200 201 203 204 205 208 209 210 211 213 214 215 216 218

Wyjaśnij, dlaczego Drzwi Gnieźnieńskie mają szczególną wartość dla polskiej kultury  

Rozwiązanie: