189 191 192 194 195 197 198 201 203 204 205 207 208 209 210 211

Jakie znaczenie dla władców Rzeszy miała włócznia świętego Maurycego?

Rozwiązanie: