1 7 8 11 12 13

Wyjaśnij, dlaczego europejskie rycerstwo chętnie angażowało się w wyprawy krzyżowe 

Rozwiązanie: