186 189 191 192 194 197 198 200 201 203 204 205

Jakie znaczenie dla pierwszych Piastów miała drużyna zbrojna?

Rozwiązanie: