181 182 183 186 189 191 194 195 197 198 200 201 203

Dlaczego do naszych czasów przetrwało niewiele śladów religii dawnych Słowian 

Rozwiązanie: