172 173 174 175 176 177 179 181 183 186 189 191 192

Jakie mogły być przyczyny zmiany nastawienia Stolicy Apostolskiej wobec obrządku słowiańskiego? 

Rozwiązanie: