7 8 11 12 13 14 16 17 19 21 23 24 27 28 29

Wyjaśnij znaczenie wynalezienie pisma przez Sumerów 

Rozwiązanie: