166 167 168 169 170 172 173 174 175 176 179 181 182 183 186

Wyjaśnij, w jaki sposób ukształtował się system feudalny

Rozwiązanie: