164 165 166 167 168 169 170 172 173 174 176 177 179 181 182 183 186

Co to jest honor i jaką rolę odgrywał w życiu 

Rozwiązanie: