157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 169 170 172 173 174 175 176 177 179

Podaj, które rejony cesarstwa Ottonów były narażone na najazdy węgierskie 

Rozwiązanie: