156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 168 169 170 172 173 174 175 176 177

Wymień cechy konstrukcyjne drakkaru, które umożliwiły wikingom odbywanie dalekich podróży morskich 

Rozwiązanie: