155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 167 168 169 170 172 173 174 175 176 177

Odszukaj informacje, jak długo sprawowały we Francji władzę dynastię spokrewnione z Kapetyngami 

Rozwiązanie: