155 156 157 158 160 161 162 163 164 166 167 168 169 170 172 173 174 175 176

Wymień nazwy współczesnych państw znajdujących się na obszarach królestw powstałych w efekcie traktatu z Verdum 

Rozwiązanie: