153 155 156 157 158 160 161 162 164 165 166 167 168 169 170 172 173 174

Dlaczego w czasach Karolingów rzadko wznoszono budowle z kamienia 

Rozwiązanie: