151 153 155 156 157 158 160 161 163 164 165 166 167 168 169 170 172 173

Dlaczego, Twoim zdaniem, w pierwszej kolejności uczono gramatyki i retoryki 

Rozwiązanie: