151 153 155 156 157 158 160 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172

Wskaż państwa i ludy, przeciwko którym Karol Wielki podejmował wyprawy 

Rozwiązanie: