147 148 149 151 153 155 156 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168

Jakie znaczenie dla Arabów, a jakie dla Franków miała bitwa pod Poitiers?

Rozwiązanie: