144 145 147 148 149 151 153 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166

Wyjaśnij, jaka zdaniem kronikarza była przyczyna przyjęcia Chrztu przez Chlodwiga 

Rozwiązanie: