141 143 144 145 147 148 149 153 155 156 157 158 160 161 162

Wymień Najważniejsze elementy świątyni muzułmańskiej i omów ich funkcję 

Rozwiązanie: