138 141 143 144 145 148 149 151 153 155 156 157 158

Wymień na podstawie tekstu czyny i postawy, które miały według Mahometa zapewniać zbawienie

Rozwiązanie: