134 135 138 141 143 145 147 148 149 151 153 155

Jakie skutki dla zachowania stanu kultury bizantyjskiej miały działania ikonoklastów 

Rozwiązanie: