132 134 135 138 141 144 145 147 148 149 151 153

Wymień najważniejsze budowle średniowiecznego Konstantynopola 

Rozwiązanie: