7 8 11 12 13 16 17 18 19 21 23 24

Wskaż, z czego wynikają problemy z jednoznacznym określeniem ram czasowych poszczególnych epok prehistorycznych.

Rozwiązanie: